برچسب: خرید کفش اسپرت

  • خرید کفش

    خرید کفش رویش را بالا آورد، پاشنه را بالا برد برای تنظیم ارتفاع پاشنه، خواهید دید: علامت آخر را در نقطه شکاف قرار دهید. تریم بخشی از آخرین بخش بین و را برای ساختن اتاق برای چرخش به خود اختصاص دهید. * را بچرخانید تا ارتفاع را مشخص کنید. یک سطح انتقالی بین دو قسمت […]