برچسب: فروش کفش زنانه در تهران

  • فروش کفش در تهران

    فروش کفش درتهران خرید کفش درتهران از دستور تریم با منحنی به عنوان شی برش برای دور کردن قسمت بالایی سطح جانبی استفاده کنید. در حال حاضر می‌خواهیم یک سطح صاف ترکیبی بین دو طرف و تنها کف آن ایجاد کنیم. ما نمی‌توانیم سطحی را که می‌خواهیم با یک  توپ مانند که در مثال قبلی […]